យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1995

ការសេពគ្រឿងស្រវឹងផលិតកម្មដំណោះស្រាយ - ក្រុមហ៊ុនផលិតរោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសចិន

Our eternal pursuits are the attitude of "regard the market, regard the custom, regard the science" as well as the theory of "quality the basic, believe in the 1st and management the advanced" for Alcohol Production Solution, Fermentation Tank Agitator , Fermentation Pot , Stainless Steel Distillation Boiler , We sincerely hope to establish some satisfactory relationships with you in the near future. We will keep you informed of our progress and look forward to building steady business relations with you. With reliable quality process, good reputation and perfect customer service, the series of products produced by our company are exported to many countries and regions for Alcohol Production Solution, We'd like to invite customers from abroad to discuss business with us. We can provide our clients with high quality products and excellent service. We are sure that we will have good cooperative relationships and make a brilliant future for both parties.

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!