हामी संसारको 1995 देखि बढ्दै मदत

परियोजनाहरू

पाकिस्तान परियोजना

संयुक्त राज्य अमेरिका परियोजना

ड्रागन जैव बल परियोजना

रूस रक्सी परियोजना-No.2

रूस रक्सी परियोजना-No.1

रूस CO2 परियोजना

कोटे डी आइवर परियोजना-नम्बर 1

कोटे डी आइवर परियोजना-No.2

1 2 >

WhatsApp अनलाइन च्याट!